.... sumber kehidupan

panjang

Mendapatkan Air Bersih Dengan Penambahan Kimia

ADSENSE HERE!
Ada beberapa cara pengolahan air, yaitu menjadikan air lebih bersìh, antara lain:

Flokulasi dan koagulasi, yaitu proses penyatuan partikel – partikel halus dan melayang dalam air menjadi satu massa yang lebih besar sehingga dapat dipisahkan dan disaring . Partikel –partikel tersebut mempunyai permukaan yang luas , dan mempunyai muatan listrik negatif. Diantara partikel t
ersebut menyebabkan daya saling tolak menolak sehingga tidak dapat bersatu.

Untuk dapat menyatukannya diperlukan zat zat lain yang berlawanan muatan, seperti alumunium sulfat ( AI2 ( SO4 ), Fery sulfat Fe2 ( SO4 )3 , Fery Chlorida ( FeCI3 ).

Ion – ion ini mempunyai 3 muatan positif , sehingga keaktifan mereka untuk mengikat muatan negatif dan koloid (partikel halus dalam air) sangat besar, dan dengan pemakaian yang baik dapat membentuk jala – jala yang bermassa dan mudah mengendap .

Pengendapan dengan penambahan Kimia

Pada proses ini zat – zat kimia ditambahkan untuk bereaksi dengan mineral –mineral yang terlarut dalam air sehingga menghasilkan endapan. Contohnya pada proses kapur soda ( lime soda softener ) berikut ini :

Ca( HCO3)2 + Ca( OH )2 -> CaCO3 + 2H2O
Mg ( HCO3 )2 + Ca(OH)2 -> CaCo3 + Mg( OH )2 + 2H2O
Sadah bersifat sementara -> kapur Lumpur

Mg CI2 + Ca(OH )2 -> Mg( OH )2 + CaCO3
Mg CI2 + Ca( OH -> 2 Mg( OH )2 + CaCI2
Sadah bersifat tetap -> lumpur + sadah tetap


Pada proses ini , garam – garam kalsium dan magnesium bercampur dengan bubur kapur dan soda membentuk endapan dari kalsium karbonat dan magnesium hidroksida . Setelah mengendap, air dengan kandungan kalsium rendah di saring. Jadilah air lunak... Air yang dapat dipakai mandi dan cuci!
ADSENSE HERE!

No comments:

Post a Comment

Featured post

Zat Apa Saja yang Terkandung dalam Air

Air murni dengan rumus kimia H2O mempunyai sifat sebagai pelarut zat – zat yang sangat baik , sehingga dalam keadaan bebas ...

Copyright © Pengolahan Air. All rights reserved. Template by CB. Theme Framework: Responsive Design